Skip directly to content

Algemene voorwaarden & Betalingsinformatie

BETALINGSINFORMATIE

Gelieve er rekening mee te houden dat het inschrijvingsgeld binnen de 14 dagen dient betaald te worden op rekeningnummer BE05 1420 6674 1075

ALGEMENE VOORWAARDEN

  • De deelname aan de RakkerRun is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld.
  • Indien je je vooraf inschrijft maar niet vooraf betaalt, vervalt je recht op voorinschrijving. Bijgevolg betaal je bij deelname aan de RakkerRun het (verhoogde) daginschrijvingstarief. De inschrijvingen worden afgerond op 8 oktober. 
  • Voorinschrijvingen kunnen onder geen beding aanspraak maken op terugbetaling van het inschrijvingsgeld, ongeacht de reden bij niet-deelname. 
  • Deelnemers die hun inschrijving willen doorgeven aan een andere loper betalen ter plaatse 2,00 euro administratiekosten net als de deelnemers die van afstand willen wisselen.
  • Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, zal het bedrag van voorinschrijving worden terugbetaald aan de deelnemers.
  • Elke deelnemer verklaart te beschikken over een prima gezondheid en enige basisconditie. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij medische problemen van de deelnemer.
  • Het borstnummer moet tijdens de volledige wedstrijd goed zichtbaar gedragen worden.
  • De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen.
  • De deelnemer verklaart zich akkoord om zijn gegevens beschikbaar te stellen aan de organisatie van de RakkerRun voor het correct verloop van de wedstrijd en aan de partijen contractueel verbonden aan de RakkerRun. De GDPR wetgeving, van kracht vanaf 25 mei 2018 en hoe wij daar me om gaan, wordt verder toegelicht in onze "Privacy verklaring" die op deze website kan geraadpleegd worden. 
  • Door uw deelname aan het evenement verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw foto voor promotiedoeleinden van de RakkerRun, zonder hiervoor een vergoeding te claimen. 

AFHALING BORSTNUMMERS

Je kan je borstnummer afhalen op de wedstrijddag, zondag 13 oktober, vanaf 13u op het secretariaat op vertoon van de bevestigingsmail of identiteitskaart EN je betalingsbewijs. Borstnummers worden vooraf niet verzonden per post.