Algemene voorwaarden & Betalingsinformatie

Algemene voorwaarden

  • De deelname aan de RakkerRun is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld.
  • Indien je je vooraf inschrijft maar niet vooraf betaalt, vervalt je recht op voorinschrijving. Bijgevolg betaal je bij deelname aan de RakkerRun het (verhoogde) daginschrijvingstarief. De voorinschrijvingen worden afgerond daags voor het event.
  • Voorinschrijvingen kunnen onder geen beding aanspraak maken op terugbetaling van het inschrijvingsgeld, ongeacht de reden bij niet-deelname.
  • Deelnemers die hun inschrijving willen doorgeven aan een andere loper betalen ter plaatse 2,00 euro administratiekosten net als de deelnemers die van afstand willen wisselen.
  • Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, zal het bedrag van voorinschrijving worden terugbetaald aan de deelnemers.
  • Elke deelnemer verklaart te beschikken over een prima gezondheid en enige basisconditie.  De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij medische problemen van de deelnemer.
  • Het borstnummer moet tijdens de volledige wedstrijd goed zichtbaar gedragen worden.
  • De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen.
  • De deelnemer verklaart zich akkoord om zijn gegevens beschikbaar te stellen aan de organisatie van de RakkerRun voor het correct verloop van de wedstrijd en aan de partijen contractueel verbonden aan de RakkerRun. De GDPR wetgeving, van kracht vanaf 25 mei 2018 en hoe wij daar me om gaan, wordt verder toegelicht in onze “Privacy verklaring” die op deze website kan geraadpleegd worden.
  • Door uw deelname aan het evenement verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw foto voor promotiedoeleinden van de RakkerRun, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.

 

Afhaling borstnummers

Je kan je borstnummer afhalen op de wedstrijddag, vanaf 13u op het secretariaat op vertoon van de QR-code die u na uw inschrijving per mail ontvangen hebt. Borstnummers worden vooraf niet verzonden per post.